תיקון

משיכת תיקון היא משיכה מהירה שמייצרת מכה על הקולר ומפתיעה את הכלב כשהוא לא מוכן לכך.
ה'תיקון' מסיט את תשומת ליבו של הכלב מהדבר שבו הוא התמקד ויוצר במוחו מעין 'איפוס'.