הרגלה נכונה

הרגלה נכונה היא… (עדיין לא נכתב הסבר לערך זה).