אמריקאי

קולר אמריקאי הוא…(עדיין לא נכתב הסבר לערך זה).